Friday, October 7, 2016

กรอบรูปแต่งงานราคาถูก กรอบลอยราคาถูก

 

ร้านทำกรอบรูปเฟรมฟอยู 2017 เราบริการอัดภาพทำ กรอบลอยราคาถูก กรอบรูปแต่งงานราคาถูก กรอบหลุยส์ กรอบรูปผ้าแคนวาสพร้อมอัดภาพงผ้าแคนวาสทำเป็นโครงกรอบลอยผ้าแคนวาสพร้อมใช้ได้ทันที ทำเป็นกรอบลอยของขวัญ รับปริญญา วันเกิด วาเลนไทน์ โอกาสพิเศษ ได้ทุกที่ที่เรา กรอบรูปตกแต่งบ้าน ตกแต่งแกลลอรี่งานแต่งงาน กรอบรูปไม้สวยๆ กรอบรูปโมเดิร์นสีขาวสวยๆ ส่งทั่วไทย และ กรุงเทพ


  Hot line 081-7164414
           089-6350133

Email :  tkanyakorn@gmail.com

Line id: 0817164414


 สามารถ Scan QR code ได้ หรือ
เพิ่มเพื่อนจาก Line id ด้านล่างครับ

 

 

ด้านนี้เป็นภาพตัวอย่างกรอบรูปผ้าแคนวาส
พร้อมทำกรอบลอยผ้าแคนวาส
 
ค่าจัดส่ง พร้อมแพ็คกล่องกันกระแทกอย่างดี ส่งถึงมือคุณ ทั่วประเทศไทย ตัวอย่าง กรอบลอย พร้อมอัดภาพ เคลือบลามิเนต

และกรอบไม้ กล่องสีขาวโมเดิร์น

 
 
กรอบลอย 20*30 นิ้วแต่งงาน รวมอัดภาพ
30*45 นิ้ว กรอบลอย อัดภาพ แต่งงานพรีเวดดิ้ง
กรอบลอย 20*30 นิ้วพร้อมอัดภาพแต่งงาน
กรอบลอยภาพแต่งงานสวยๆ
12*18 นิ้ว กรอบลอยแต่งงานราคาถูกน่ารักๆ
20*30 นิ้ว พร้อมอัดภาพกรอบลอย
 กรอบลอย รวมอัดภาพ รับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว
  
 กรอบลอย รวมอัดภาพ รับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด 24x36 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รวมอัดภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
  
 กรอบลอย ภาพแต่งงาน รวมอัดภาพ ขนาด 20x30 นิ้ว
  
 กรอบลอย ราคาถูก กรอบรูปแต่งงาน ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด16x20 นิ้ว 
 
 กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด 12x18 นิ้ว
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย ภาพปริญญา อัดภาพ ขนาด 16x24 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย แต่งงาน อัดภาพ ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย พรีเวดดิ้ง อัดภาพ ขนาด 20x30  นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ ที่ระลึก ขนาด 16x20 นิ้ว
 
 กรอบลอย อัดภาพ ตกแต่งสำนักงาน ขนาด 30x50 นิ้ว 
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 16x20  นิ้ว 
 
 กรอบลอยอัดภาพ ขนาด 10x15 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว 
 
 กรอบลอยอัดภาพ ขนาด 10x15 นิ้ว 
 กรอบลอย อัดภาพงานแต่งงาน ขนาด 30x30 นิ้ว 
 
 กรอบลอย อัดภาพขาวดำ งานแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
 
 กรอบลอย  ขนาด 20x30  นิ้ว 
 
 กรอบลอย  แต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 16x20 นิ้ว 
 
 กรอบลอย อัดภาพ พรีเวดดิ้ง ขนาด 25x25 นิ้ว
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 20x20 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ กรอบรูปแต่งงาน ขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพรับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 กรอบลอย  รับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รูปงานแต่งงาน  อัดภาพ ขนาด 10x15 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด 16x24 นิ้ว  กรอบรูปแต่งงาน
 กรอบลอยเมนูอาหาร สวยทันสมัย

  กรอบลอย พร้อมอัดภาพ ผ้าแคนวาส
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส เป็นภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส เป็นภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว 
  กรอบลอย  อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว 
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
 กรอบลอย  อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว
   กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 16x24นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย พร้อม ผ้าแคนวาส กรอบรูปแต่งงาน ขนาด 30x50 นิ้ว  อัดภาพ
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
อัดภาพ
   กรอบลอย  ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว 
อัดภาพ
 กรอบลอย พร้อม ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้วภาพแต่งงาน
อัดภาพ
  กรอบลอย พร้อม ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว เป็นภาพแต่งงาน
  กรอบลอย พร้อม ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว  อัดภาพ
  กรอบลอย  พร้อม อัดภาพ ผ้าแคนวาส แต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
   กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 12x18 นิ้ว
  กรอบลอย ของขวัญ ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส อัดภาพ ขนาด 13x13  นิ้ว พร้อมอัดภาพลงผ้าแคนวาส
  กรอบลอย แต่งงาน ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว
กรอบลอย  อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมอัดภาพ 

ร้านรับทำ กรอบลอยเชียงใหม่ อัดภาพกรอบลอย กรอบลอยงานแต่งงาน กรอบลอยผ้าแคนวาส  กรอบรูปลอยเคลือบลามิเนต กรอบลอยของขวัญ กรอบรูปผ้าแคนวาส กรอบรูปลอยตกแต่งบ้าน กรอบลอยเมนูอาหาร กรอบป้ายสำนักงาน กรอบรูปลอยประดับร้านค้า หรือ อาคารสถานที่ราชการ ส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศและกรุงเทพ

  การสั่งทำกรอบรูปหน้างานแต่งงาน

กรอบรูปของขวัญหรือกรอบรูปตกแต่งบ้าน

 และอัดภาพง่ายมากๆครับ


 1.  ส่งไฟล์งานมาที่   tkanyakorn@gmail.com
 2.  แจ้งขนาดที่สั่งทำและจำนวนพร้อมรายละเอียดในการติดต่อกลับ
 3.  ทางร้านแจ้งยอดที่ลูกค้าต้องโอนชำระให้ทาง ร้านก่อนสั่งทำ
Email : tkanyakorn@gmail.com
 Line id : 0817164414
4.  ลูกค้าโอนชำระมาที่ รายละเอียดด้านล่างครับ
5. ทางร้านจัดทำและส่งสินค้าพร้อมแจ้งลูกค้า
6. ลูกค้ารอรับพัสดุสินค้าที่ทางร้านจัดส่งให้


 


ร้านกรอบรูปในเชียงใหม่ frameforyou2017 เราบริการอัดภาพ พร้อมทำกรอบรูปทุกแบบ กรอบลอย อัดภาพ กรอบลอยผ้าแคนวาส กรอบรูปแต่งงานราคาถูก กรอบหลุยส์แต่งงาน กรอบรูปราคาถูก กรอบรูปออนไลน์ กรอบลอยราคาส่งกรอบรูป เวดดดิ้ง กรอบไม้สวยๆ ของขวัญรับปริญญา ตกแต่งบ้าน ของขวัญกรอบรูป อัดภาพรูปออนไลน์ พร้อมส่งถึงบ้านทั่วประเทศทุกภาคทุกจังหวัด  เช่น  เชียงราย กาญจนบุรี ชุมพร  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  บึงกาฬ ลพบุรี   ลำปาง  ลำพูน    บุรีรัมย์   ปทุมธานี   นนทบุรี   นราธิวาส   ปราจีนบุรี   ปัตตานี    พะเยา  พังงา  พัทลุง    มหาสารคาม อุทัยธานี   แม่ฮ่องสอน   สิงห์บุรี    สุโขทัย   ปาย   สุรินทร์  กรุงเทพ กระบี่ น่าน  ประจวบคีรีขันธ์  พัทยา  สุพรรณบุรี  ตราด  หนองคาย  หนองบัวลำภู   ตรัง   ยโสธร  ร้อยเอ็ด   ระนอง ระยอง   อุตรดิตถ์   นครนายก     นครราชสีมา  สงขลากาฬสินธุ์  ขอนแก่น อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ นครพนม   ภูเก็ต      อุบลราชธานี  สมุทรปราการ  สตูล อ่างทอง   พิษณุโลก  เพชรบุรี  สมุย    หาดใหญ่  เพชรบูรณ์  จันทบุรี  ยุธยา แพร่ ฉะเชิงเทรา  ราชบุรี  นครปฐม   ตาก   โคราชเลย สมุทรสาคร  สกลนคร สุราษฎร์ธานี    ยะลา  กำแพงเพชร  ชลบุรี  ชัยภูมิ   อุดรธานี


 สมุทรสงคราม มุกดาหาร พิจิตร

 

No comments:

Post a Comment